Autentificare bibliotecari/CDI
Casa Corpului Didactic Satu Mare, Powered by Joomla!
CASA CORPULUI DIDACTIC SATU MARE Imprimare Email

INFORMARE

Stimați colegi,

Vă aducem la cunoștință că noua adresă a site-ului Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare este: https://www.ccdsm.ro

Detalii privind activitățile de de formare continuă organizate de Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare sunt disponibile la următorul link https://formare.ccdsm.ro/ .

Director CCD „Dariu Pop” Satu Mare
prof. Monica Liliana Chiș

 

Formarea personalului din învățământul preuniversitarDin anul 1994, UNESCO a stabilit ca Ziua Internațională a Educației să fie celebrată în fiecare an pe 5 octombrie.  Această zi se sărbătoreşte în peste 200 de ţări, denumirea ei fiind „World Teachers’ Day” sau „Journée Mondiale des Enseignants”. În mai multe țări, această zi este destinată a fi specială, o zi de apreciere a cadrelor didactice.

La Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare ne preocupă în permanență perfecționarea profesorilor din județul nostru, pentru a le putea oferi elevilor sătmăreni cea mai bună educație, contribuind la dezvoltarea lor personală. De aceea propunem anual programe de dezvoltare profesională și de formare continuă, dar și parteneriate cu alte instituții de formare. În felul acesta, pe tot parcursul anului, nu doar într-o singură zi, sărbătorim cadrele didactice sătmărene, onorându-le munca și mulțumindu-le pentru devotamentul lor.

Ziua Internațională a Educației subliniază importanța și rolul jucat de dascăli în întreaga lume, dar și responsabilitatea pe care o poartă în educarea generațiilor viitoare. Cadrele didactice bine pregătite sunt cheia dezvoltării globale durabile, iar pregătirea lor și condițiile de muncă se numără printre prioritățile UNESCO. În mesajul UNESCO pentru anul 2020, cu tema: „Tinerii profesori: viitorul profesiei”, se recunoaște importanța critică a reafirmării valorii misiunii de predare. Mai presus de toate, sărbătorim activitatea profesorilor dedicați din întreaga lume care continuă să depună eforturi în fiecare zi pentru a se asigura că „educația de calitate incluzivă și echitabilă” și promovarea „oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți” devin o realitate în fiecare colț al lumii.

Ziua Internațională a Educației este un prilej bun pentru a ne arăta prețuirea față de mentorii noștri. Profesorii sunt cei care descoperă oameni, sunt cei care creează valori, sunt cei care deschid drumuri. De ei depinde în mare parte ceea ce suntem astăzi, de ei depinde ce putem deveni.
Vă dorim sănătate, împliniri, inspirație și perseverență în realizarea obiectivelor profesionale și personale propuse!

La mulţi ani, dragi Oameni ai educației!

Echipa Casei Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu MareMesaj la început de an școlar 2020-2021

La început de an școlar 2020-2021, Casa Corpului Didactic “Dariu Pop” Satu Mare, cu o echipă în care noul şi vechiul se îmbină armonios, dorește să rămână același partener de încredere în susținerea proiectelor dumneavoastră de dezvoltare profesională și personală. Credem că putem să fim mai buni ca ieri, căutând și explorând noi posibilităţi şi oportunităţi pentru a reuși să oferim sprijin personalului din învăţământul preuniversitar, calitate şi eficienţă.

Casa Corpului Didactic în colaborare cu Inspectoratul Şcolar vor facilita promovarea unei educaţii de calitate, în spiritul valorilor şi atitudinilor pozitive, va dezvolta competenţe, atitudini şi capacităţi de adaptare la schimbările sociale şi economice, asigurând cadrelor didactice şi elevilor integrarea în situaţia actuală dictată de problemele cu care se confruntă întreaga omenire. Acționăm zi de zi ca să creem un mediu stimulativ şi motivant pentru toate categoriile de beneficiari, caracterizat de garanția de a fi parte a procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii. Instituţia noastră are capacitatea de a se orienta și de a se adapta într-o societate care se află într-un proces continuu de schimbare, astfel încât ne dorim ca fiecare cadru didactic să devină „omul potrivit la locul potrivit”, caracterizat prin  profesionalism, flexibilitate şi creativitate. Totodată, ne propunem să punem accentul pe calitatea ofertei de formare şi să asigurăm relevanţa acesteia în raport cu abilităţile, cunoştinţele şi nevoile persoanelor implicate. Manifestăm deschidere privind nevoile de formare ale cadrelor didactice, ale personalului de conducere, îndrumare şi control și ale personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar al judeţului Satu Mare dornic de formare continuă, de dezvoltare personală și profesională, venind cu noutăţi, pentru a aduce în școala sătmăreană oferta și expertiza CCD. Aceste preocupări se configurează prin faptul că activitățile noastre sunt bine gândite, foarte bine proiectate și vin în sprijinul personalului din județ. Ne exprimăm credința că suntem o echipă care poate înțelege care sunt scopul și obiectivele activităţii noastre, care e contextul în care lucrăm, o echipă ce poate proiecta opțiuni cât mai clare și concrete, cu dorința de a avea un nou an școlar cu rezultate pozitive.

Detalii și noutăți privind oferta de formare și proiectele inițiate sunt prezentate şi promovate permanent pe site-ul CCD SM sau prin sistemul de comunicare cu unitățile școlare. De asemenea, vor fi comunicate la lansarea ofertei CCD.

La început de nou an școlar, vă dorim, dragi colegi, mult spor, multe reușite și învățături bune, multă sănătate și tot ceea ce faceți, să faceți cu dăruire, înțelepciune și răbdare.

Echipa Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare

 


 

INFORMARE


Pe perioada stării de alertă, instituită conform HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 782 din 14 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 842 din 14 septembrie 2020, activitatea în cadrul Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare se va desfășura după cum urmează:

  • Activitatea angajaţilor se va desfăşura între orele 8,00 - 16,30 de luni până joi, iar vineri între orele 8,00 - 14,00.
  • Programul cu publicul se va desfăşura zilnic între orele 9,00 – 13,00.

Accesul publicului în incinta Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, pentru depunerea sau preluarea de documente care nu pot fi transmise electronic sau prin curier, va fi permis doar pe intrarea principală, str. 1 Decembrie 1918, nr. 6 și se va realiza doar pe baza unei programări telefonice la nr. 0361801065. Documentele pot fi predate/ preluate la/ de la un angajat al Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” la intrarea în instituție, pe baza programării stabilite.

Accesul este permis numai după instituirea măsurilor pentru organizarea activităţii, astfel:

  • asigurarea triajului epidemiologic: termometrizare şi antecedente personale (nu este permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală măsurată la intrarea în incintă depăşeşte 37,3 grade Celsius);
  • dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spaţiile de lucru;
  • purtarea obligatorie a măştii de protecţie, de la intrarea în incinta Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare.

Director,

Prof. Monica-Liliana Chiş

 

 


 

Casa Corpului Didactic Satu Mare este unitate conexă a Ministerului Educaţiei și Cercetării, cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu proprii, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse umane şi Reţea Şcolară Naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, iar pe plan local este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare.

Casa Corpului Didactic Satu Mare promovează inovaţia, creativitatea, calitatea şi mişcarea pentru reform. Instituţia noastră îşi propune să furnizeze:

  • Servicii de formare continuă de calitate, în beneficiul întregului personal din învăţământul preuniversitar, pe care-l consideră partenerul cel mai interesat;
  • Activităţi metodico-ştiinţifice şi culturale, valorizând potenţialul uman de care dispune învăţământul preuniversitar sătmărean şi satisfăcând cât mai deplin nevoile acestuia.

 

 

 

 

 
MISIUNEA ŞI FUNCŢIILE Casei Corpului Didactic Satu Mare Imprimare Email

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 1/2011.

Funcţiile casei corpului didactic sunt:
a) organizator şi furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar în limba română, în limbile moderne predate în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, în limbile minorităţilor naţionale, în judeţele în care funcţionează forme de învăţământ în limbile minorităţilor, conform art. 45 alin. (10) din Legea nr. 1/2011;
b) centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză în formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi a managerilor educaţionali;
c) centru de informare-documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul preuniversitar;
d) centru de iniţiere şi organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale;

Citeşte mai mult...
 
DOMENII DE ACTIVITATE şi tipuri de activităţi organizate şi desfăşurate Imprimare Email

Domeniul formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar cuprinde, în principal, următoarele activităţi:
a) propunerea spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a ofertei de formare continuă anuală;
b) organizarea de programe de formare continuă;
c) propunerea spre acreditare a programelor de formare continuă;
d) evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite;
e) monitorizarea impactului programelor de formare continuă derulate.

Domeniul activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale cuprinde, în principal:
a) organizarea de activităţi metodice pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, manageri educaţionali, responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, profesori documentarişti/responsabili ai  centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni;
b) organizarea de activităţi ştiinţifice: simpozioane, conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicări, focus-grupuri, mese rotunde, concursuri etc.;
c) organizarea de activităţi culturale: expoziţii de carte, de pictură, de sculptură, de fotografie ale cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lectură, de ştiinţe);
d) consultanţă în vederea completării portofoliului de educaţie permanentă.

Domeniul informare, documentare, consultanţă cuprinde, în principal, următoarele activităţi:

Citeşte mai mult...
 

Noutăţi

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00

AUDIENŢE DIRECTOR CCD
Luni: 11.00 - 14.00
Miercuri: 11.00 - 14.00

PROGRAM CU PUBLICUL (serviciul SECRETARIAT)
Luni, Marți: 8.00-9.00; 14.00-16.00
Miercuri: 14.00-16.30
Joi: 8.00-9.00; 14.00-18.00

(serviciul BIBLIOTECĂ)
Luni, Marți, Joi: 9.00 - 14.00
Miercuri: 11.00 - 14.00

Consultanță personal CDI/ biblioteci:
Luni: 16.00 - 18.00
Marți: 17.00 - 18.00
Miercuri: 16.00 - 18.00