Autentificare bibliotecari/CDI
Casa Corpului Didactic Satu Mare, Powered by Joomla!
CASA CORPULUI DIDACTIC SATU MARE Imprimare Email

Mesaj la început de an școlar 2020-2021

La început de an școlar 2020-2021, Casa Corpului Didactic “Dariu Pop” Satu Mare, cu o echipă în care noul şi vechiul se îmbină armonios, dorește să rămână același partener de încredere în susținerea proiectelor dumneavoastră de dezvoltare profesională și personală. Credem că putem să fim mai buni ca ieri, căutând și explorând noi posibilităţi şi oportunităţi pentru a reuși să oferim sprijin personalului din învăţământul preuniversitar, calitate şi eficienţă.

Casa Corpului Didactic în colaborare cu Inspectoratul Şcolar vor facilita promovarea unei educaţii de calitate, în spiritul valorilor şi atitudinilor pozitive, va dezvolta competenţe, atitudini şi capacităţi de adaptare la schimbările sociale şi economice, asigurând cadrelor didactice şi elevilor integrarea în situaţia actuală dictată de problemele cu care se confruntă întreaga omenire. Acționăm zi de zi ca să creem un mediu stimulativ şi motivant pentru toate categoriile de beneficiari, caracterizat de garanția de a fi parte a procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii. Instituţia noastră are capacitatea de a se orienta și de a se adapta într-o societate care se află într-un proces continuu de schimbare, astfel încât ne dorim ca fiecare cadru didactic să devină „omul potrivit la locul potrivit”, caracterizat prin  profesionalism, flexibilitate şi creativitate. Totodată, ne propunem să punem accentul pe calitatea ofertei de formare şi să asigurăm relevanţa acesteia în raport cu abilităţile, cunoştinţele şi nevoile persoanelor implicate. Manifestăm deschidere privind nevoile de formare ale cadrelor didactice, ale personalului de conducere, îndrumare şi control și ale personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar al judeţului Satu Mare dornic de formare continuă, de dezvoltare personală și profesională, venind cu noutăţi, pentru a aduce în școala sătmăreană oferta și expertiza CCD. Aceste preocupări se configurează prin faptul că activitățile noastre sunt bine gândite, foarte bine proiectate și vin în sprijinul personalului din județ. Ne exprimăm credința că suntem o echipă care poate înțelege care sunt scopul și obiectivele activităţii noastre, care e contextul în care lucrăm, o echipă ce poate proiecta opțiuni cât mai clare și concrete, cu dorința de a avea un nou an școlar cu rezultate pozitive.

Detalii și noutăți privind oferta de formare și proiectele inițiate sunt prezentate şi promovate permanent pe site-ul CCD SM sau prin sistemul de comunicare cu unitățile școlare. De asemenea, vor fi comunicate la lansarea ofertei CCD.

La început de nou an școlar, vă dorim, dragi colegi, mult spor, multe reușite și învățături bune, multă sănătate și tot ceea ce faceți, să faceți cu dăruire, înțelepciune și răbdare.

Echipa Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare

 


 

INFORMARE


Pe perioada stării de alertă, instituită conform HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 782 din 14 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 842 din 14 septembrie 2020, activitatea în cadrul Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare se va desfășura după cum urmează:

 • Activitatea angajaţilor se va desfăşura între orele 8,00 - 16,30 de luni până joi, iar vineri între orele 8,00 - 14,00.
 • Programul cu publicul se va desfăşura zilnic între orele 9,00 – 13,00.

Accesul publicului în incinta Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, pentru depunerea sau preluarea de documente care nu pot fi transmise electronic sau prin curier, va fi permis doar pe intrarea principală, str. 1 Decembrie 1918, nr. 6 și se va realiza doar pe baza unei programări telefonice la nr. 0361801065. Documentele pot fi predate/ preluate la/ de la un angajat al Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” la intrarea în instituție, pe baza programării stabilite.

Accesul este permis numai după instituirea măsurilor pentru organizarea activităţii, astfel:

 • asigurarea triajului epidemiologic: termometrizare şi antecedente personale (nu este permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală măsurată la intrarea în incintă depăşeşte 37,3 grade Celsius);
 • dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spaţiile de lucru;
 • purtarea obligatorie a măştii de protecţie, de la intrarea în incinta Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare.

Director,

Prof. Monica-Liliana Chiş

 

 


 

Casa Corpului Didactic Satu Mare este unitate conexă a Ministerului Educaţiei și Cercetării, cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu proprii, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse umane şi Reţea Şcolară Naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, iar pe plan local este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare.

Casa Corpului Didactic Satu Mare promovează inovaţia, creativitatea, calitatea şi mişcarea pentru reform. Instituţia noastră îşi propune să furnizeze:

 • Servicii de formare continuă de calitate, în beneficiul întregului personal din învăţământul preuniversitar, pe care-l consideră partenerul cel mai interesat;
 • Activităţi metodico-ştiinţifice şi culturale, valorizând potenţialul uman de care dispune învăţământul preuniversitar sătmărean şi satisfăcând cât mai deplin nevoile acestuia.

 

 
MISIUNEA ŞI FUNCŢIILE Casei Corpului Didactic Satu Mare Imprimare Email

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 1/2011.

Funcţiile casei corpului didactic sunt:
a) organizator şi furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar în limba română, în limbile moderne predate în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, în limbile minorităţilor naţionale, în judeţele în care funcţionează forme de învăţământ în limbile minorităţilor, conform art. 45 alin. (10) din Legea nr. 1/2011;
b) centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză în formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi a managerilor educaţionali;
c) centru de informare-documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul preuniversitar;
d) centru de iniţiere şi organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale;

Citeşte mai mult...
 
DOMENII DE ACTIVITATE şi tipuri de activităţi organizate şi desfăşurate Imprimare Email

Domeniul formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar cuprinde, în principal, următoarele activităţi:
a) propunerea spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a ofertei de formare continuă anuală;
b) organizarea de programe de formare continuă;
c) propunerea spre acreditare a programelor de formare continuă;
d) evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite;
e) monitorizarea impactului programelor de formare continuă derulate.

Domeniul activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale cuprinde, în principal:
a) organizarea de activităţi metodice pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, manageri educaţionali, responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, profesori documentarişti/responsabili ai  centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni;
b) organizarea de activităţi ştiinţifice: simpozioane, conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicări, focus-grupuri, mese rotunde, concursuri etc.;
c) organizarea de activităţi culturale: expoziţii de carte, de pictură, de sculptură, de fotografie ale cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lectură, de ştiinţe);
d) consultanţă în vederea completării portofoliului de educaţie permanentă.

Domeniul informare, documentare, consultanţă cuprinde, în principal, următoarele activităţi:

Citeşte mai mult...
 

Noutăţi

 • Selecție metodiști ISJ

  Vă transmitem atașat Procedura operațională cu privire la selecțiea cadrelor didactice în vederea ocupării funcției de metodist în specialitate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare în anul școlar 2020-2021.

 • Platformă de suport pentru profesorii care predau Educație socială la clasa a VII-a

  Vă transmitem atașat un document care descrie pe scurt noua platformă de suport pentru profesorii care predau Educație socială la clasa a VII-a (Educație pentru cetățenie democratică), platformă realizată de Institutul Intercultural Timișoara.

 • Apel selecție proiect CRED

  Către unitățile de învățământ din județul Satu Mare

  Stimată doamnă director/ Stimate domnule director

  Ca urmare a Adresei Ministerului Educației și Cercetării nr. 3350/03.09.2020, vă informăm că vom continua procesul de selecție a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial din județul Satu Mare, în vederea participării la programele de formare profesională continuă  „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”, respectiv „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, acreditate de Casa Corpului Didactic Cluj.

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00

AUDIENŢE DIRECTOR CCD
Luni: 11.00 - 14.00
Miercuri: 11.00 - 14.00

PROGRAM CU PUBLICUL (serviciul SECRETARIAT)
Luni, Marți: 8.00-9.00; 14.00-16.00
Miercuri: 14.00-16.30
Joi: 8.00-9.00; 14.00-18.00

(serviciul BIBLIOTECĂ)
Luni, Marți, Joi: 9.00 - 14.00
Miercuri: 11.00 - 14.00

Consultanță personal CDI/ biblioteci:
Luni: 16.00 - 18.00
Marți: 17.00 - 18.00
Miercuri: 16.00 - 18.00