Autentificare bibliotecari/CDICine este conectat

Avem 4 vizitatori online

Casa Corpului Didactic Satu Mare, Powered by Joomla!
Bibliotecă
Biblioteca: fereastra deschisă spre nenumărate vieți Imprimare Email
Scris de Administrator   
Joi, 15 Septembrie 2016 02:34

Proiectul național "BIBLIOTECA: FEREASTRA DESCHISĂ SPRE NENUMĂRATE VIEȚI", ediția 2015-2016, documente pentru concurs

 

Ultima actualizare în Joi, 15 Septembrie 2016 03:42
 
Bibliotecă Imprimare Email
Scris de Administrator   
Joi, 13 Februarie 2014 16:11

Conform Legii bibliotecilor Nr. 334/ 2002 completată cu modificările ulterioare, bibliotecile caselor corpului didactic sunt „biblioteci de drept public fără personalitate juridică, care îndeplinesc funcţii de informare şi documentare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar”.
Biblioteca Casei Corpului Didactic Satu Mare, fiind o bibliotecă pedagogică de drept public, asigură servicii gratuite de împrumut şi consultare a colecţiilor şi a bazelor de date proprii. Ca parte din Sistemul Naţional de Informare şi Documentare îndeplineşte următoarele funcţii: colecţionează, organizează, stochează şi diseminează colecţii reprezentative de cărţi, periodice, în funcţie de dimensiunile şi structura socio-profesională a utilizatorilor săi; realizează servicii gratuite de lectură şi studiu la sală şi împrumut la domiciliu; organizează cataloage şi alte instrumente de informare bibliografică; asigură servicii de informare bibliografică; sprijină activitatea de informare şi documentare pentru personalul din învăţământul preuniversitar; gestionează fondul de documente şi resursele educaţionale; organizează activităţi metodice destinate bibliotecarilor/responsabililor centrelor de documentare şi informare; organizează expoziţii permanente de carte, manuale, prezentări şi lansări de carte/lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori, artişti, oameni de ştiinţă; organizează activităţi cultural - artistice şi de loisir; asigură îndrumarea şi asistenţa metodologică pentru bibliotecile şi pentru centrele de documentare şi informare din reţeaua şcolară judeţeană.
Misiunea bibliotecii CCD Satu Mare este de a produce servicii de informare, lectură şi studiu în scopul satisfacerii cerinţelor unui segment cât mai amplu de populaţie din învăţământul preuniveristar al judeţului Satu Mare, prin obiective specifice profilului său pedagogic şi enciclopedic, cât şi prin activităţi concrete, măsurabile şi cuantificabile la nivelul serviciilor.
Rolul bibliotecii Casei Corpului Didactic este de a informa şi documenta, de a organiza activităţile de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar, de a promova inovaţia şi mişcarea pentru reformă.
Biblioteca CCD Satu Mare pune la dispoziţia utilizatorilor peste 16.000 de publicaţii: cărţi de pedagogie, psihologie, ştiinţele educaţiei, metodici şi didactici de predare, cărţi de specialitate din bibliografia examenelor pentru definitivare în învăţământ, grade didactice, titularizare/ încadrare; ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare; ghiduri de evaluare pe discipline; programe pentru grade didactice;  programe pentru concursul de titularizare/ încadrare în învăţământ; acces la repertorii legislative; colecţii de periodice.
Asigură derularea activităţilor de perfecţionare/ îndrumare/ monitorizare pentru personalul din structurile documentare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţ:
•    Organizarea de programe de formare continuă pentru personalul din structurile documentare şi de formare a competenţelor în ştiinţele informării;
•    Asigurarea consultanţei în unităţile şcolare pentru personalul din structurile documentare.
•    Participarea şi coodonarea activităţilor metodice/ a cercurilor pedagogice cu bibliotecarii/ personalul din CDI ale unităţile de învăţământ.
•    Participarea în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de bibliotecari şcolari şi în comisiile de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului din bibliotecile şcolare.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ŞI ÎMPRUMUT, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE UTILIZATORILOR
Art.1    Înscrierea personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Satu Mare la CCD Satu Mare se realizează pe baza buletinului/ cărţii de identitate şi a unei adeverinţe eliberată de instituţia şcolară la care este încadrată persoana respectivă, din care să reiasă calitatea sa de angajat, funcţia/ postul, dacă persoana este încadrată pe perioadă nedeterminată/ determinată (perioada).
Art. 2    Beneficiarii bibliotecii pot împrumuta: un număr de maxim 5 documente (cărţi, materiale audio-vizuale) pe o perioadă de 15 de zile cu posibilitate de prelungire de până la 30 zile.
Art. 3    Nu se împrumută la domiciliu documentele din fondul de referinţă (dicţionare, enciclopedii, atlase, hărţi, albume, documente unicat). Acestea pot fi consultate la sala de lectură a Bibliotecii CCD.
Art. 4    Pe perioada vacanţelor şcolare de vară, pot împrumuta documente de la Biblioteca CCD doar cadrele didactice titulare.
Art. 5    În caz de nerestituire a documentelor împrumutate, se vor aplica sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel:
a) nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi.
b) distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.
Art. 6    Utilizatorii bibliotecii beneficiază de gratuitate la consultarea şi împrumutul documentelor de bibliotecă, pentru accesarea bazelor de date în incinta bibliotecii.
Art. 7    Utilizatorii bibliotecii beneficiază de asistenţă infodocumentară şi formativă furnizată de personalul bibliotecii.
Art. 8    Utilizatorii bibliotecii beneficiază de gratuitate la consultarea  cataloagelor tradiţionale şi electronice on-line.
Art. 9    Prin semnarea fişei – contract de împrumut utilizatorii Bibliotecii CCD, , îşi asumă următoarele obligaţii:
• să asigure integritatea documentelor;
• să restituie documentele la termenul stabilit;
• să solicite prelungirea termenului de restituire a documentelor împrumutate de la bibliotecă telefonic (0361801065) sau prin email ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza );
• să prezinte în fiecare an adeverinţă de la unitatea în care funcţionează (pentru suplinitori);
• să prezinte la intrarea în bibliotecă publicaţiile proprii, care nu fac parte din fondul bibliotecii CCD;
• să verifice consemnarea restituirii publicaţiilor împrumutate;
• să nu scoată publicaţii din bibliotecă fără acordul bibliotecarului;
• să păstreze în bune condiţii a publicaţiilor împrumutate la sala de lectură sau la domiciliu;
• să aibă o atitudine civilizată faţă de personalul CCD și față de ceilalți utilizatori/ cititori;
• să respecte orarul de funcţionare al bibliotecii;
• pot împrumuta documente de bibliotecă la sala de lectură cadrele didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar înscrise sau nu la biblioteca CCD Satu Mare, precum şi alte categorii de cititori.
Pentru toate tipurile de abateri care produc daune bibliotecii, ca şi în cazul refuzului de
achitare a amenzilor, Biblioteca CCD îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor în cauză la fondul documentar, precum şi de a anunţa în scris unităţile şcolare sau instituţiile de la care provin contravenienţii pentru ca acestea să ia măsurile administrative care se impun.
(Prezentul Regulament a fost întocmit conform legislaţiei în vigoare: OMEN nr. 5556/ 2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare, Legea Educaţiei Nr. 1/ 2011, Legea Bibliotecilor Nr. 334/ 2002, OMEN nr. 5554/2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic).

Attachments:
Download this file (Biblioteca prezentare si activitati.docx)Biblioteca prezentare si activitati.docx[ ]36 Kb
Download this file (Tipizate.rar)Tipizate.rar[Tipizate de biblioteca]1622 Kb
Ultima actualizare în Vineri, 07 Noiembrie 2014 03:47
 
<< Început < Anterior 1 2 Următor > Sfârşit >>

Pagina 2 din 2

Noutăţi