Casa Corpului Didactic Satu Mare, Powered by Joomla!
ANUNŢ PRIVIND PROCEDURILE PENTRU ECHIVALAREA CPT Imprimare Email
Marţi, 08 Septembrie 2020 15:11

În atenția doamnelor și domnilor directori și a responsabililor comisiilor pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră

A. Referitor la echivalarea creditelor profesionale transferabile, conform OMECTS Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

În luna septembrie se desfășoară la Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, activitatea de echivalare cu CPT a formelor de organizare a formării continue prevăzute în OMECTS Nr. 5562/2011 (art. 8 şi art. 9, alin 1).

Calendar  de desfășurare:

01 - 15 Septembrie - depunerea de către solicitanți a cererilor insoțite de dosarul de echivalare la secretariatul unității școlare în care funcționează solicitantul (cerere – model anexa 6, documentul care atestă finalizarea programului de formare, carte de idetnitate, certificate de căsătorie, certificate de naștere);

20 - 30 Septembrie – transmiterea solicitărilor către CCD SM, pe e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , întrunirea comisiilor de analizare și analizarea dosarelor pe baza programării comunicate unităților școlare de profesorul metodist responsabil (conform arondării din tabelul atașat)

01 – 05 Octombrie afișarea rezultatelor și eliberarea adeverințelor de ehivalare la unitatea de proveniență a solicitanților

Pentru bunul mers al lucrărilor comisiei echivalare a creditelor profesionale transferabile, venim cu următoarele precizări:

  • Avem rugămintea ca RESPONSABILUL CU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ (RDP), membru al comisiei de echivalare, să aibă, în dosarul comisiei, următoarele documente:
  • Un exemplar, în original, al deciziei directorului unităţii, de constituire a comisiei de echivalare (model – anexa 5), din care fac parte directorul unităţii, RDP şi reprezentantul CCD SM (conform arondării din documentul ataşat) anunțului – decizia se realizează în 4 exemplare originale: 1 exemplar la secretariatul unități - registratură, 1 exemplar la directorul unității, 1 exemplar la CCD SM, 1 exemplar la RDP;
  • Dosarele persoanelor care solicită echivalare (cerere + copii ale originalelor (certificate sau diploma, care atestă participarea la activităţile de formare pentru care solicită echivalarea, validate prin semnătura solicitantului) şi documentele din anexele ataşate prezentului anunţ: anexa 1 - Fişa individual de evaluare – pentru fiecare cerere depusă; anexa 2 - Fişa de evidenţă a documentelor anexate pentru echivalare, pentru fiecare cerere depusă; anexa 3 - Proces-verbal (se completează la comisie); anexa 4 – anexa la procesul-verbal (centralizatorul dosarelor depuse pentru echivalare); anexa 7 constituie modelul de adeverinţă care se eliberează după afişarea rezultatelor.

 

B. Referitor la echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile a personalului didactic care a finalizat programe speciale

Casa Corpului Didiactic „Dariu Pop” preia până la data de 05 octombrie 2020 dosarele solicitanților (cadre didactice, unități de învățământ) pentru echivalarea cu CPT a programelor speciale, care se realizează conform Procedurii emisă de MEC Nr. 38591/ 03.10.2020 privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale trasnferabile personalului didactic care a finalizat programe speciale, definite la art. 19 din Metodologia de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, aprobată prin OMECTS Nr. 5564/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea derulării acestei actitvități în condiții optime, vă rugăm ca înainte de depunerea dosarelor să studiați cu atenție Procedura care este postată pe pagina web a MEC https://www.edu.ro/sites/default/files/Procedura%20noua%20echivalare_10.10.2019.pdf și să întocmiți dosarele, în conformitate cu prevederile acesteia.

 

Vă mulţumim.

 

Director CCD SM,

Prof. Monica-Liliana Chiș

Ultima actualizare în Marţi, 08 Septembrie 2020 15:20
 

Noutăţi