Casa Corpului Didactic Satu Mare, Powered by Joomla!
ANUNŢ PRIVIND PROCEDURILE PENTRU ECHIVALAREA CPT Imprimare Email
Marţi, 08 Septembrie 2020 15:11

În atenția doamnelor și domnilor directori și a responsabililor comisiilor pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră

A. Referitor la echivalarea creditelor profesionale transferabile, conform OMECTS Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

În luna septembrie se desfășoară la Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, activitatea de echivalare cu CPT a formelor de organizare a formării continue prevăzute în OMECTS Nr. 5562/2011 (art. 8 şi art. 9, alin 1).

Calendar  de desfășurare:

01 - 15 Septembrie - depunerea de către solicitanți a cererilor insoțite de dosarul de echivalare la secretariatul unității școlare în care funcționează solicitantul (cerere – model anexa 6, documentul care atestă finalizarea programului de formare, carte de idetnitate, certificate de căsătorie, certificate de naștere);

20 - 30 Septembrie – transmiterea solicitărilor către CCD SM, pe e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , întrunirea comisiilor de analizare și analizarea dosarelor pe baza programării comunicate unităților școlare de profesorul metodist responsabil (conform arondării din tabelul atașat)

01 – 05 Octombrie afișarea rezultatelor și eliberarea adeverințelor de ehivalare la unitatea de proveniență a solicitanților

Pentru bunul mers al lucrărilor comisiei echivalare a creditelor profesionale transferabile, venim cu următoarele precizări:

 • Avem rugămintea ca RESPONSABILUL CU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ (RDP), membru al comisiei de echivalare, să aibă, în dosarul comisiei, următoarele documente:
 • Un exemplar, în original, al deciziei directorului unităţii, de constituire a comisiei de echivalare (model – anexa 5), din care fac parte directorul unităţii, RDP şi reprezentantul CCD SM (conform arondării din documentul ataşat) anunțului – decizia se realizează în 4 exemplare originale: 1 exemplar la secretariatul unități - registratură, 1 exemplar la directorul unității, 1 exemplar la CCD SM, 1 exemplar la RDP;
 • Dosarele persoanelor care solicită echivalare (cerere + copii ale originalelor (certificate sau diploma, care atestă participarea la activităţile de formare pentru care solicită echivalarea, validate prin semnătura solicitantului) şi documentele din anexele ataşate prezentului anunţ: anexa 1 - Fişa individual de evaluare – pentru fiecare cerere depusă; anexa 2 - Fişa de evidenţă a documentelor anexate pentru echivalare, pentru fiecare cerere depusă; anexa 3 - Proces-verbal (se completează la comisie); anexa 4 – anexa la procesul-verbal (centralizatorul dosarelor depuse pentru echivalare); anexa 7 constituie modelul de adeverinţă care se eliberează după afişarea rezultatelor.

 

B. Referitor la echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile a personalului didactic care a finalizat programe speciale

Casa Corpului Didiactic „Dariu Pop” preia până la data de 05 octombrie 2020 dosarele solicitanților (cadre didactice, unități de învățământ) pentru echivalarea cu CPT a programelor speciale, care se realizează conform Procedurii emisă de MEC Nr. 38591/ 03.10.2020 privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale trasnferabile personalului didactic care a finalizat programe speciale, definite la art. 19 din Metodologia de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, aprobată prin OMECTS Nr. 5564/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea derulării acestei actitvități în condiții optime, vă rugăm ca înainte de depunerea dosarelor să studiați cu atenție Procedura care este postată pe pagina web a MEC https://www.edu.ro/sites/default/files/Procedura%20noua%20echivalare_10.10.2019.pdf și să întocmiți dosarele, în conformitate cu prevederile acesteia.

 

Vă mulţumim.

 

Director CCD SM,

Prof. Monica-Liliana Chiș

Ultima actualizare în Marţi, 08 Septembrie 2020 15:20
 

Noutăţi

 • Selecție metodiști ISJ

  Vă transmitem atașat Procedura operațională cu privire la selecțiea cadrelor didactice în vederea ocupării funcției de metodist în specialitate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare în anul școlar 2020-2021.

 • Platformă de suport pentru profesorii care predau Educație socială la clasa a VII-a

  Vă transmitem atașat un document care descrie pe scurt noua platformă de suport pentru profesorii care predau Educație socială la clasa a VII-a (Educație pentru cetățenie democratică), platformă realizată de Institutul Intercultural Timișoara.

 • Apel selecție proiect CRED

  Către unitățile de învățământ din județul Satu Mare

  Stimată doamnă director/ Stimate domnule director

  Ca urmare a Adresei Ministerului Educației și Cercetării nr. 3350/03.09.2020, vă informăm că vom continua procesul de selecție a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial din județul Satu Mare, în vederea participării la programele de formare profesională continuă  „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”, respectiv „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, acreditate de Casa Corpului Didactic Cluj.