Casa Corpului Didactic Satu Mare, Powered by Joomla!
Programe avizate de MEN Imprimare Email
Scris de Administrator   
Joi, 09 Noiembrie 2017 00:00

1. Managementul calității

Grup ţintă: cadre didactice care activează în comisiile CEAC din învățământul preuniversitar sătmărean
Durata: 36 ore
Formatori: Durla-Pașca Mihai-Călin (inspector școlar general), Hanc Liliana (inspector școlar pentru manamegement educațional, formator consilier ARACIP), Brumboiu Mariana (inspector școlar, formator consilier ARACIP), Suciu florica (formator consilier ARACIP), Tiution Mariana (formator consilier ARACIP), Tarta Lidia (formator consilier ARACIP)

2. Metodiști 2018-2019

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar al județului Satu Mare selectate în corpul metodiștilor ISJ Satu Mare
Durata: 15 ore
Formatori: inspectorii de specialitate, inspector școlar pentru dezvoltarea resurselor umane

3. Management și consiliere pentru cariera didactică

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar
Durata: 12 ore
Formator: Durla-Pașca Mihai-Călin (inspector școlar general), Havrincea Adrian (profesor metodist CCD)

4. Abilitare curriculară: proiectare, predare, evaluare - limba maternă maghiară

Grup ţintă: profesori debutanţi, cadre didactice identificate cu nevoi de formare
Durata: 24 ore
Formator: Gál Gyöngyi (inspector şcolar de specialitate)

5. Abordări didactice și metodice în desfășurarea lecțiilor de educație fizică și sport

Grup ţintă: profesor educație fizică și sport, în  mod special cadrele didactice debutante, cadre didactice care doresc să susțină examenele de obținere a gradelor didactice
Durata: 24 ore
Formator: Sabău Svegler Mihai (inspector școlar de specialitate), Nastor Cecilia (profesor)

6. Comunicare în limba engleză

Grup ţintă: profesori de limba engleză în primii ani de activitate (debutanţi, suplinitori, care susțin examenul de titularizare)
Durata: 40 ore
Formator: Anderco Aida (inspector şcolar de specialitate), Manda Ionela (profesor grad didactic II), Istrate Ramona (profesor grad did. I)

7. Teoria și practica aplicării curriculumului preșcolar pentru educatoarele debutante

Grup ţintă: educatoare debutante
Durata: 32 ore
Formatori: 
Satu Mare: Ghiț Leontina (formator ISJ); Pașca Angela (formator ISJ); Toth Mariana (formator ISJ); Romana Minerva (formator ISJ); Șuta Doina (formator ISJ); Gavra Delia (formator ISJ); 
Carei: Ghiț Leontina (formator ISJ);  Foris Maria (formator ISJ); Farcău Adriana (formator ISJ); Doboș Carmen (formator ISJ); Buzura Berar Nela (formator ISJ)

8. Abilitare curriculară: proiectare, predare, evaluare - Educație antreprenorială

Grup ţintă: profesori de specialitate, profesori diriginți, cadre didactice care își planifică activități instructiv-educative și extrașcolare specifice
Durata: 24 ore
Formatori: Marița Lăcrămioara Elena (profesor Discipline economice, grad didactic I)

9. Educație pentru sănătate

Grup ţintă: educatori, învățători, profesori de biologie și științe, profesori diriginți
Durata: 26 ore
Formatori: Slujitoru Mirela (profesor, grad didactic I)

10. Educație ecologică

Grup ţintă: educatori, învățători, profesori de biologie și științe, profesori diriginți
Durata: 26 ore
Formatori: Slujitoru Mirela (profesor, grad didatic I)

11. Evaluarea - o variabilă importantă a procesului de instruire

Grup ţintă: profesori care își desfășoară activitatea în învățământul gimnazial și liceal
Durata: 20 ore
Formatori: Brumboiu Mariana (inspector școlar); Kerekes Antal (profesor metodist CCD)

12. Comisia metodică - primul pas în perfecționarea cadrelor didactice

Grup ţintă: responsabilii comisiilor metodice
Durata: 20 ore
Formatori: Brumboiu Mariana (inspector școlar); Kerekes Antal (profesor metodist CCD)

13. Implementarea activităților didactice centrate pe elevi, în cadrul orelor de religie

Grup ţintă: profesori de religie, profesor debutanți, supinitori, cadre didactice care doresc să se înscrie la obținerea gradelor didactice
Durata: 24 ore
Formatori: Dr. Onea Vasile Marcian (inspector școlar de specialitate)

14. Pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației

Grup ţintă: învățători / institutori debutanți și necalificați
Durata: 28 ore
Formatori: Dr. Macarie Simona (profesor, grad didactic I)

15. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul primar din unitățile școlare ale județului Satu Mare
Durata: 16 ore
Formatori: Roatiș Adriana (profesor pentru învățământul primar și preșcolar, metodist ISJ); Gherman Cristina (profesor, metodist ISJ); Sabou Eva (profesor pentru învățământul primar și preșcolar metodist ISJ); Miclăuș Judit (inspector școlar); Szejke Ottilia (inspector școlar de specialitate, învățământ preprimar/primar)

16. Elemente specifice predării-învățării în învățământul preșcolar și primar

Grup ţintă: profesori pentru învățământul preșcolar, profesori pentru învățământul primar de la secția maghiară
Durata: 24 ore
Formator: Szejke Ottilia (inspector școlar de specialitate)

17. Curriculumul pentru matematică în învățământul primar (pentru definitivat)

Grup ţintă: învățători / institutori debutanți și necalificați
Durata: 25 ore
Formatori: Galambos Csaba (profesor de matematică, grad didactic I)

18. Predarea inovativă a matematicii în ciclul primar

Grup ţintă: învățători/institutori debutanți și necalificați
Durata: 24 ore
Formator: Șimon Angelica (inspector școlar de specialitate)

19. Metoda activităților integrate în grădinița de copii

Grup ţintă: educatoare care predau la secția maghiară
Durata: 15 ore
Formator: Dr. Stark Gabriella (Universitatea "Babeș-Bolyai", extensia Satu Mare)

20. Marketing educațional în cariera didactică

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar 
Durata: 24 ore
Formator: Codrean Mugurel (profesor, grad didactic I)

21. Planificarea și organizarea activității educative a cadrelor didactice în școală și în afara ei

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar
Durata: 32 ore
Formator: Codrean Mugurel (profesor, grad didactic I)

22. Introducere în eTwinning - Parteneriate Școlare în Europa

Grup ţintă: cadre didactice înscrise sau nu pe portalul european www.etwinning.net, care au experiență redusă în valorificarea Acțiunii eTwinning pentru activitățile didactice sau de dezvoltare profesională
Durata: 25 ore
Formator: Dr. Cziprok Claudia (inspector școlar de specialitate); Rusz Delia Corina (profesor)

23. Învățare prin cooperare

Grup ţintă: educatoare, învățători, profesori de toate specialitățile - care predau la secția maghiară
Durata: 15 ore
Formatori: Dr. Baranyai Tünde Klára (lector universitar- Universitatea "Babeș-Bolyai", extensia Satu Mare)

24. Matematică disctractivă, prin metode de cooperare

Grup ţintă: educatoare, învățători, profesori de matematică - care predau la secția maghiară
Durata: 15 ore
Formatori: Dr. Baranyai Tünde Klára (lector universitar - Universitatea "Babeș-Bolyai", extensia Satu Mare)

25. Metode pedagogice experiențiale

Grup ţintă: educatoare, învățători, profesori de toate specialitățile - care predau la secția maghiară
Durata: 30 ore
Formatori: Dr. Baranyai Tünde Klára (lector universitar - Universitatea "Babeș-Bolyai", extensia Satu Mare); Dr. Stark Gabriella (asistent universitar- Universitatea "Babeș-Bolyai", extensia Satu Mare)

26. Abilitarea cadrelor didactice din învățământul de masă, pentru integrarea școlară a elevilor cu cerințe educative speciale

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul de masă care au integrați în clasă elevi cu CES
Durata: 30 ore
Formatori: Jurge Raluca Anamaria (profesor psihopedagog); Maier Mădălina (profesor logoped)

27. Metode specifice în educația copiilor proveniți din mediul defavorizat

Grup ţintă: educatoare, învățători, profesori de toate specialitățile - care predau la secția maghiară
Durata: 30 ore
Formatori: Drd. Kardos Melinda (Universitatea "Babeș-Bolyai", extensia Satu Mare); Dr. Szabo-Thalmeiner Noemi (lector universitar - Universitatea "Babeș-Bolyai", extensia Satu Mare)

28. Funcțiile familiei în basmele țigănești

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar (profesori învățământ primar și preșcolar) care predau la secția maghiară
Durata: 15 ore
Formatori: Conf. univ. dr. Vég Adalbert (Universitatea "Babeș-Bolyai", extensia Satu Mare)

29. Consiliere și orientare

Grup ţintă: profesori diriginți, învățători, cadre didactice debutante
Durata: 24 ore
Formatori: Cristea Sînziana (profesor psiholog, director CJRAE); Havrincea Aurelia (profesor psiholog, coordonator CJAP)

30. Dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale copiilor cu vârste de 3-6/7 ani

Grup ţintă: educatoare, învățătoare (prioritate învățătoarele de la clasa pregătitoare), profesori consilieri școlari, asistenți sociali
Durata: 24 ore
Formatori: Marina Diana (profesor consilier școlar); Haidu Raluca (profesor pentru învățământ preșcolar)

31. Managementul conflictelor

Grup ţintă: educatoare, învățători, institutori, profesori de toate specialitățile - care predau la secția maghiară
Durata: 30 ore
Formatori: Lect. Univ. Dr. Szabo-Thalmeiner Noemi (Universitatea "Babeș-Bolyai", extensia Satu Mare)

32. Valori și principii în prevenirea corupției în educație

Grup ţintă: personal de conducere, îndrumare și control, personal didactic, didactic-auxiliar, nedidactic și/sau contractual din învățământul preuniversitar al județului Satu Mare
Durata: 20 ore
Formatori: Durla-Pașca Călin-Mihai(inspector școlar general); Dr. Viman Ioan Vasile (director CCD); Dr. Gabor Nicoleta Laura (profesor metodist CCD); Dumitru Camelia (bibliotecar documentarist CCD); Dr. Havrincea Adrian (profesor metodist CCD); Kerekes Antal Laszlo (profesor metodist CCD); Arsu Gabriel Cosmin (profesor metodist CCD)

33. Modalități de cooperare cu părinții

Grup ţintă: educatoare, învățători, institutori, profesori de toate specialitățile - care predau la secția maghiară
Durata: 15 ore
Formatori: Asist. Univ. Dr. Stark Gabriella (Universitatea "Babeș-Bolyai", extensia Satu Mare)

34. Cercurile de lectură - Promovarea lecturii în învățământul preuniversitar

Grup ţintă: învățători, profesori de limba și literatura română, profesori documentariști, bibliotecari
Durata: 24 ore
Formatori: Dr. Boloș Natalia (inspector școlar de specialitate); Seucea Anca (profesor, grad didactic I)

35. Evaluarea competențelor ligvistice ale elevilor, de la formularea obiectivelor până la activitățile de remediere

Grup ţintă: profesorii de limba franceză din județul Satu Mare
Durata: 20 ore
Formatori: Durău Cristina (profesor, grad didactic I), Pop Adina (profesor, grad didactic II)

36. Activități integrate în grădiniță

Grup ţintă: cadre didactice care predau la ciclul preșcolar
Durata: 24 ore
Formator: Supuran Orhidea (profesor pentru învățământul preșcolar, grad didactic I)

37. Metode de predare și evaluare a limbii române ca limbă nematernă

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau limba română la nivel preșcolar, primar, gimnazial
Durata: 32 ore
Formator: Kaitar Roxana (profesor); Gabor Nicoleta Laura (profesor metodist CCD Satu Mare); Arsu Gabriel Cosmin (profesor metodist CCD Satu Mare); Leiti Monika (profesor pentru învățământ primar)

38. "Gândirea critică - abilitate indispensabilă copilului preșcolar în secolul XXI"

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar
Durata: 32 ore
Formatori: Ghiț Leontina (inspector școlar pentru educație timpurie); Cristea Sînziana (profesor consilier, director CJRAE)

39. Formare continuă pentru definitivat la limba și literatura română

Grup ţintă: profesori debutanți de limba și literatura română
Durata: 20 ore
Formatori: Dr. Dragoș Alina Georgeta (profesor, grad didactic I); Fechete Carmen (profesor, grad didactic I)

40. Tehnici de îmbunătățire a însușirii limbii române de către copiii care aparțin minorităților naționale în grădiniță

Grup ţintă: educatoare care predau la grupe cu predare în limba maghiară / germană / ucraineană din județul Satu Mare
Durata: 32 ore
Formator: Ghiț Leontina (profesor pentru învățământ preșcolar, grad didactic I); Circiu Katalin (profesor pentru învățământ preșcolar, grad didactic I)

41. Modalități instructiv-educative specifice de abordare a elevilor cu tulburări de comportament din învățământul de masă prin creșterea coeziunii intragrup

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar
Durata: 24 ore
Formator: Jurge Raluca Anamaria

42. Comisia metodică - organism funcțional la nivelul unităților de învățământ (cadrul legal de organizare, funcții, forme de organizare a activități, promovarea metodelor moderne și eficiente în activitatea comisiei metodice în grădiniță - limba română/limba maghiară și ciclul primar - limba maghiară

Grup ţintă: educatoare (limba română și maghiară) / învățători (limba maghiară) - responsabili ai Comisiilor metodice
Durata: 24 ore
Formatori: Ghiț Leontina (inspector școlar); Pașca Angela (profesor pentru învățământ primar și preșcolar); Szejke Ottilia (inspector școlar); Leiti Monika (profesor pentru învățământ primar)

43. Comisia metodică - organism funcțional la nivelul unităților de învățământ (cadrul legal de organizare, funcții, forme de organizare a activități, promovarea metodelor moderne și eficiente în activitatea comisiei metodice la ciclul primar - limba română

Grup ţintă: învățătoare / învățători (limba română) - responsabili ai Comisiilor metodice
Durata: 24 ore
Formatori: Șimon Angela (inspector școlar)

44. Dezvoltare de abilități în rândul elevilor din clasele I și a II-a

Grup ţintă: învățătorii care în anul școlar 2017-2018 au copii în clasele I și a II-a, respectiv consilieri școlari - județul Satu Mare
Durata: 20 ore
Formatori: Cms. As. Soc. Iacob Doina Camelia (coordonator Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare); Câmpan Pușa (specialist prevenire, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare); Soc. Boca Ștefania (specialist prevenire, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare)

45. Cum să creștem sănătoși - curs pentru educatoare / învățătoare (clasa 0) / consilieri școlari

Grup ţintă: educatoare care în anul școlar 2017-2018 au copii în grupa mare și învățătoare care au copii în clasa 0 - județul Satu Mare
Durata: 20 ore
Formatori: Cms. As. Soc. Iacob Doina Camelia (coordonator Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare); Câmpan Pușa (specialist prevenire, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare); Soc. Boca Ștefania (specialist prevenire, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare)

46. Necenzurat - pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a

Grup ţintă: profesori/profesori consilieri din învățământul gimnazial - județul Satu Mare

Durata: 20 ore

Formatori: Cms. As. Soc. Iacob Doina Camelia (coordonator Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare); Câmpan Pușa (specialist prevenire, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare); Soc. Boca Ștefania (specialist prevenire, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare)

47. Formare utilizatori de aplicație CONCRET

Grup ţintă: responsabili cu dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Satu Mare, cadre didactice auxiliare
Durata: 16 ore
Formatori: Kerekes Antal Laszlo (profesor metodist CCD Satu Mare); Arsu Gabriel Cosmin (profesor metodist CCD Satu Mare)

48. Educația pentru dezvoltarea durabilă

Grup ţintă: personal de conducere, îndrumare și control, personal didactic din învățământul preuniversitar al județului Satu Mare
Durata: 25 ore
Formatori: Nește Sanda (profesor, inginer, grad didactic I); Suciu Florica (profesor, grad didactic I)

49. Perfecționarea contabililor din cadrul instituțiilor de învățământ

Grup ţintă: contabilii din cadrul instituțiilor de învățământ
Durata: 24 ore
Formator: Dr. Burdea Raul, ISJ Satu Mare

50. Evaluarea activității de învățare - formativă și sumativă, cu accent pe evaluarea la examenele naționale

Grup ţintă: cadre didactice care predau în învățământul primar, secundar inferior și superior
Durata: 16 ore
Formator: profesori metodiști ai ISJ Satu Mare

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar
Durata: 30 ore
Formatori: Anderco Aida (inspector școlar limbi străine); Manda Ionela (profesor, grad didactic II); Dr. Gabor Nicoleta (profesor metodist CCD)

52. Stil de viață sănătos

Grup ţintă: educatori, învățători, profesori de biologie și științe, profesori diriginți, părinți
Durata: 40 ore
Formatori: Dr. Jelea Stela-Gabriela (Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare); Pop Ligia Alexandrina (profesor); Achim Mărioara Monica (profesor)

53. Strategiile didactice - componente de bază ale procesului de învățământ

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar, debutanți și suplinitori
Durata: 24 ore
Formatori: Săsăran Mariana (inspector școlar de specialitate)

54. Program de formare pentru învățământul primar în vederea susținerii examenului de definitivat

Grup ţintă: învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar înscriși la examenul de definitivare/titularizare în învățământ
Durata: 28 ore
Formatori: Suciu Florica (profesor, grad didactic I)

55. Predarea inovativă a limbii române la ciclul primar

Grup ţintă: învățători/institutori debutanți și necalificați
Durata: 24 ore
Formatori: Șimon Angelica (inspector școlar învățământ primar în limba română)

56. Evaluarea - parte a procesului de predare-învățare-evaluare

Grup ţintă: cadre didactice care predau matematică, științe, TIC și informatică la toate nivelurile în învățământul preuniversitar (clasele 0-13)
Durata: 30 ore
Formatori: Durla Pașca Călin Mihai (inspector școlar general); Dr. Muntean Doina (inspector școlar de specialitate); Marciuc Daly (profesor, grad didactic I)

57. Abordări inovative privind consilierea și dezvoltarea personală a elevilor

Grup ţintă: profesori diriginți 
Durata: 24 ore
Formatori: Miclăuș Nicu Sever (inspector școlar); Cristea Sînziana (profesor psiholog, grad didactic I, director CJRAE)

58. Învățarea experiențială prin activități de tip nonformal în programul "Școala Altfel"

Grup ţintă: personal didactic coordonator de proiecte și programe educative, membrii comisiei de elaborare a programului "Școala altfel"
Durata: 24 ore 
Formatori: Miclăuș Nicu Sever (inspector școlar); Marița Lăcrămioara (profesor, grad didactic I)

59. Dezvoltarea abilităților privind îngrijirea copilului preșcolar - pentru personal didactic auxiliar (îngrijitoare)

Grup ţintă: personal didactic auxiliar care îndeplinește funcția de îngrijitoare la grădinițele din județul Satu Mare 
Durata: 24 ore
Formatori: Marina Diana (profesor, grad didactic I); Nemeș Cristina (profesro, grad didactic II)

60. Marketingul carierei - comunicare și relații publice, protocol, secretariat

Grup ţintă: secretar, administrator financiar, administrator patrimoniu, laborant
Durata: 40 ore
Formatori: Supuran Ciprian (ISJ Satu Mare)

Ultima actualizare în Marţi, 12 Februarie 2019 12:47
 

Noutăţi