Casa Corpului Didactic Satu Mare, Powered by Joomla!
Programe avizate de MECȘ Imprimare Email
Scris de Administrator   
Joi, 20 Octombrie 2016 00:00

1. Management educațional - documente de proiectare managerială

Grup ţintă: cadre didactice cu funcții de conducere din învățământul preuniversitar sătmărean
Durata: 36 ore
Formatori: Hanc Liliana (inspector școlar pentru management educațional)

2. Metodiști 2016-2017

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar al județului Satu Mare selectate în corpul metodiștilor ISJ Satu Mare
Durata: 15 ore
Formatori: inspectorii de specialitate, inspector școlar pentru dezvoltarea resurselor umane

3. Abilitare curriculară: proiectare, predare, evaluare - limba maternă maghiară

Grup ţintă: profesori debutanţi, cadre didactice identificate cu nevoi de formare
Durata: 24 ore
Formator: Gál Gyöngyi (inspector şcolar de specialitate)

4. Abilitare curriculară: proiectare, predare, evaluare - limbi moderne

Grup ţintă: profesori debutanţi, cadre didactice identificate cu nevoi de formare
Durata: 24 ore
Formator: Anderco Aida (inspector şcolar de specialitate)

5. Abilitare curriculară. Educație prin șah

Grup ţintă: profesorii de educație fizică și sport din învățământul gimnazial
Durata: 40 ore
Formatori: Dumitru Petru (inspector școlar de specialitate pentru educația fizică); Ardelean Cătălin (profesor)

6. Teoria și practica aplicării curriculumului preșcolar pentru educatoarele debutante

Grup ţintă: educatoare debutante
Durata: 32 ore
Formatori: Ghiț Leontina (formator ISJ); Pașca Angela (formator ISJ); Toth Mariana (formator ISJ); Romana Minerva (formator ISJ); Șuta Doina (formator ISJ); Gavra Delia (formator ISJ); Ghiț Leontina (formator ISJ);  Foris Maria (formator ISJ); Farcău Adriana (formator ISJ); Doboș Carmen (formator ISJ); Buzura Berar Nela (formator ISJ)

7. Abilitare curriculară: proiectare, predare, evaluare - Educație antreprenorială

Grup ţintă: profesori de specialitate, profesori diriginți, cadre didactice care își planifică activități instructiv-educative și extrașcolare specifice
Durata: 24 ore
Formatori: Marița Lăcrămioara Elena (profesor Discipline economice)

8. Educație pentru sănătate

Grup ţintă: educatori, învățători, profesori de biologie și științe, profesori diriginți
Durata: 26 ore
Formatori: Slujitoru Mirela (profesor)

9. Educație ecologică

Grup ţintă: educatori, învățători, profesori de biologie și științe, profesori diriginți
Durata: 26 ore
Formatori: Slujitoru Mirela (profesor)

10. Evaluarea - o variabilă importantă a procesului de instruire

Grup ţintă: profesori de informatică/TIC
Durata: 20 ore
Formatori: Brumboiu Mariana (inspector școlar); Kerekes Antal (profesor metodist CCD)

11. Evaluarea competențelor profesionale în concordanță cu standardele profesionale

Grup ţintă: cadre didactice care predau discipline tehnice (ingineri și maiștri calificați și necalificați)
Durata: 24 ore
Formatori: Dîngă Adriana (inspector școlar); Oltean Lidia (profesor, inginer TCM); Kiss Izabela (inginer textile)

12. Evaluarea - competentă a procesului instructiv-educativ (metode, tehnici și instrumente alternative de evaluare utilizate în ciclul primar)

Grup ţintă: învățători
Durata: 24 ore
Formatori: Vereș Neluța (profesor); Chereji Maria (profesor pentru învățământul primar); Ciorba Nicoleta (profesor pentru învățământ primar)

13. Comisia metodică - primul pas în perfecționarea cadrelor didactice

Grup ţintă: responsabilii comisiilor metodice
Durata: 20 ore
Formatori: Brumboiu Mariana (inspector școlar); Kerekes Antal (profesor metodist CCD)

14. Metode interactive de predare a religiei în școală

Grup ţintă: profesori de religie din școli
Durata: 24 ore
Formatori: Dr. Onea Vasile Marcian (inspector școlar de specialitate); Precup Sorin (inspector școlar)

15. Pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației

Grup ţintă: învățători / institutori debutanți și necalificați
Durata: 28 ore
Formatori: Dr. Macarie Simona (profesor)

16. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul primar din unitățile școlare din județul Satu Mare
Durata: 16 ore
Formatori: Roatiș Adriana (învățător, metodist ISJ); Gherman Cristina (învățător, metodist ISJ); Sabou Eva (învățător, metodist ISJ); Miclăuș Judit (inspector școlar); Szejke Ottilia (inspector școlar de specialitate)

17. Strategii alternative în activitatea didactică în învățământul primar și preprimar

Grup ţintă: profesori pentru învățământul preșcolar, profesori pentru învățământul primar - secția maghiară
Durata: 24 ore
Formator: Szejke Ottilia (inspector școlar de specialitate)

18. Curriculumul pentru matematică în învățământul primar

Grup ţintă: învățători / institutori debutanți și necalificați
Durata: 25 ore
Formatori: Șimon Angela (inspector școlar de specialitate); Mișca Bianca (profesor în învățământul primar); Galambos Csaba (profesor de matematică)

19. Metoda activităților integrate în grădinița de copii

Grup ţintă: educatoare care predau la secția maghiară
Durata: 15 ore
Formator: Dr. Stark Gabriella (Universitatea "Babeș-Bolyai")

20. Profesorul reflexiv

Grup ţintă: toate cadrele didactice
Durata: 24 ore
Formator: Codrean Mugurel (profesor)

21. Planificarea și organizarea activității educative a cadrelor didactice în școală și în afara ei

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar
Durata: 32 ore
Formator: Codrean Mugurel (profesor)

22. Introducere în eTwinning - Parteneriate Școlare în Europa

Grup ţintă: cadre didactice înscrise sau nu pe portalul european www.etwinning.net, care au experiență redusă în valorificarea Acțiunii eTwinning pentru activitățile didactice sau de dezvoltare profesională
Durata: 25 ore
Formator: Dr. Cziprok Claudia (inspector școlar de specialitate); Rusz Delia Corina (profesor)

23. Învățare prin cooperare

Grup ţintă: educatoare, învățători, profesori de toate specialitățile - care predau la secția maghiară
Durata: 15 ore
Formatori: Dr. Baranyai Tünde Klára (lector universitar- Universitatea "Babeș-Bolyai")

24. Matematică disctractivă, prin metode de cooperare

Grup ţintă: educatoare, învățători, profesori de matematică - care predau la secția maghiară
Durata: 15 ore
Formatori: Dr. Baranyai Tünde Klára (lector universitar - Universitatea "Babeș-Bolyai")

25. Metode pedagogice experiențiale

Grup ţintă: educatoare, învățători, profesori de toate specialitățile - care predau la secția maghiară
Durata: 30 ore
Formatori: Dr. Baranyai Tünde Klára (lector universitar - Universitatea "Babeș-Bolyai"); Drd. Stark Gabriella (asistent universitar- Universitatea "Babeș-Bolyai")

26. Abilitarea cadrelor didactice din învățământul de masă, pentru integrarea școlară a elecilor cu cerințe educative speciale

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul de masă care au integrați în clasă elevi cu CES
Durata: 30 ore
Formatori: Jurge Raluca Anamaria (profesor psihopedagog); Maier Mădălina (profesor logoped)

27. Metode specifice în educația copiilor proveniți din mediul defavorizat

Grup ţintă: educatoare, învățători, profesori de toate specialitățile - care predau la secția maghiară
Durata: 30 ore
Formatori: Drd. Kardos Melinda (Universitatea "Babeș-Bolyai"); Dr. Szabo-Thalmeiner Noemi (lector universitar - Universitatea "Babeș-Bolyai")

28. Funcțiile familiei în basmele țigănești

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar (profesori învățământ primar și preșcolar) care predau la secția maghiară
Durata: 15 ore
Formatori: Conf. univ. dr. Vég Adalbert (Universitatea "Babeș-Bolyai", extensia Satu Mare)

29. Consiliere și orientare

Grup ţintă: profesori diriginți, cadre didactice debutante
Durata: 24 ore
Formatori: Cristea Sînziana (profesor psiholog, director CJRAE); Havrincea Aurelia (profesor psiholog, coordonator CJAP)

30. Dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale copiilor cu vârste de 6/7 ani

Grup ţintă: educatoare, învățătoare (prioritate învățătoarele de la clasa pregătitoare), profesori consilieri
Durata: 24 ore
Formatori: Marina Diana (profesor consilier școlar); Haidu Raluca (profesor pentru învățământ preșcolar)

31. Managementul conflictelor

Grup ţintă: educatoare, învățători, institutori, profesori de toate specialitățile - care predau la secția maghiară
Durata: 30 ore
Formatori: Lect. Univ. Dr. Szabo-Thalmeiner Noemi (Universitatea "Babeș-Bolyai")

32. Valori și principii în prevenirea corupției în educație

Grup ţintă: personal de conducere, îndrumare și control, personal didactic, didactic-auxiliar, nedidactic și/sau contractual din învățământul preuniversitar al județului Satu Mare
Durata: 20 ore
Formatori: Durla-Pașca Călin-Mihai(inspector școlar general); Dr. Viman Ioan Vasile (director CCD); Gabor Nicoleta Laura (profesor metodist CCD); Dumitru Camelia (bibliotecar documentarist CCD); Havrincea Adrian (profesor metodist CCD); Kerekes Antal Laszlo (profesor metodist CCD); Arsu Gabriel Cosmin (profesor metodist CCD)

33. Modalități de cooperare cu părinții

Grup ţintă: educatoare, învățători, institutori, profesori de toate specialitățile - care predau la secția maghiară
Durata: 15 ore
Formatori: Asist. Univ. Drd. Stark Gabriella (Universitatea "Babeș-Bolyai")

34. Orientarea vocațională a elevilor, punct de plecare într-o carieră de succes

Grup ţintă: profesori în centre și cabinete de asistență psihopedagogică
Durata: 24 ore
Formatori: Cristea Sînziana (profesor psiholog, director CJRAE); Havrincea Aurelia (profesor psiholog, coordonator CJAP)

35. Cercurile de lectură - Promovarea lecturii în învățământul preuniversitar

Grup ţintă: învățători, profesori de limba și literatura română, profesori documentariști, bibliotecari
Durata: 24 ore
Formatori: Dr. Boloș Natalia (inspector școlar de specialitate); Seucea Anca (profesor)

36. Structurile infodocumentare: dezvoltarea serviciilor și a strategiilor educaționale

Grup ţintă: personalul care asigură funcționarea bibliotecilor școlare și a CDI
Durata: 32 ore
Formatori: Dumitru Camelia (bibliotecar documentarist CCD); Rațiu Sanda (bibliotecara Colegiul Național "Mihai Eminescu" Satu Mare); Istrate Raluca (bibliotecar la Biblioteca Județeană Satu Mare); Ciceo Bianca (bibliotecar la Biblioteca Județeană Satu Mare)

37. Folosirea tehnologiei multimedia în predarea limbii engleze

Grup ţintă: cadre didactice identificate cu nevoi de formare, cadre didactice interesate de îmbunătățirea demersului didactic propus prin folosirea tehnologiei multimedia
Durata: 24 ore
Formator: Anderco Aida (inspector școlar de specialitate)

38. Activități integrate în grădiniță

Grup ţintă: cadre didactice care predau la ciclul primar
Durata: 24 ore
Formator: Supuran Orhidea

39. Metode de predare și evaluare a limbii române ca limbă nematernă

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau limba română la nivel preșcolar, primar, gimnazial
Durata: 32 ore
Formator: Kaitar Roxana (profesor); Gabor Nicoleta Laura (profesor metodist CCD Satu Mare); Arsu Gabriel Cosmin (profesor metodist CCD Satu Mare); Leiti Monika (profesor pentru învățământ primar)

40. "Gândirea critică - abilitate indispensabilă copilului preșcolar în secolul XXI"

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar
Durata: 32 ore
Formatori: Ghiț Leontina (inspector școlar pentru educație timpurie); Cristea Sînziana (profesor consilier, director CJRAE)

41. Formare continuă pentru definitivat la limba și literatura română

Grup ţintă: profesori debutanți de limba și literatura română
Durata: 20 ore
Formatori: Dr. Dragoș Alina Georgeta (profesor); Fechete Carmen (profesor)

42. Tehnici de îmbunătățire a însușirii limbii române de către copiii care aparțin minorităților naționale în grădiniță

Grup ţintă: educatoare care predau la grupe cu predare în limba maghiară / germană / ucraineană din județul Satu Mare
Durata: 32 ore
Formator: Ghiț Leontina (profesor pentru învățământ preșcolar); Circiu Katalin (profesor pentru învățământ preșcolar)

43. Modalități instructiv-educative specifice de abordare a elevilor cu tulburări de comportament din învățământul de masă prin creșterea coeziunii intragrup

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar
Durata: 24 ore
Formator: Jurge Raluca Anamaria

44. Management și consiliere pentru cariera didactică

Grup ţintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar
Durata: 12 ore
Formator: Hanc Liliana

45. Comisia metodică - organism funcțional la nivelul unităților de învățământ (cadrul legal de organizare, funcții, forme de organizare a activități, promovarea metodelor moderne și eficiente în activitatea comisiei metodice în grădiniță și ciclul primar

Grup ţintă: educatoare / învățători - responsabili ai Comisiilor metodice
Durata: 24 ore
Formatori: Ghiț Leontina (inspector școlar); Pașca Angela (profesor pentru învățământ primar și preșcolar); Șimon Angela (inspector școlar); Mișca Bianca (profesor pentru învățământ primar); Szejke Ottilia (inspector școlar); Leiti Monika (profesor pentru învățământ primar)

46. Dezvoltare de abilități în rândul elevilor din clasele I și a II-a

Grup ţintă: învățătorii care în anul școlar 2016-2017 au copii în clasele I și a II-a, respectiv consilieri școlari
Durata: 20 ore
Formatori: Cms. As. Soc. Iacob Doina Camelia (coordonator Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare); Scms. Tămășan Irina Monica (psiholog, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare); Soc. Boca Ștefania (specialist prevenire, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare)

47. Formare utilizatori de aplicație CONCRET

Grup ţintă: responsabili cu dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Satu Mare, cadre didactice auxiliare
Durata: 16 ore
Formatori: Kerekes Antal Laszlo (profesor metodist CCD Satu Mare); Arsu Gabriel Cosmin (profesor metodist CCD Satu Mare)

48. Cum să creștem sănătoși - curs pentru educatoare/învățătoare (clasa 0)/consilieri școlari

Grup ţintă: educatoare care în anul școlar 2016-2017 au copii în grupa mare și învățătoare care au copii în clasa 0
Durata: 20 ore
Formatori: Cms. As. Soc. Iacob Doina Camelia (coordonator Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare); Scms. Tămășan Irina Monica (psiholog, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare); Soc. Boca Ștefania (specialist prevenire, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare)

49. Educația pentru dezvoltarea durabilă

Grup ţintă: personal de conducere, îndrumare și control, personal didactic din învățământul preuniversitar 
Durata: 25 ore
Formatori: Nește Sanda (profesor, inginer); Suciu Florica (profesor)

50. Necenzurat - pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a

Grup ţintă: profesori/profesori consilieri din învățământul gimnazial
Durata: 20 ore
Formatori:  Cms. As. Soc. Iacob Doina Camelia (coordonator Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare); Scms. Tămășan Irina Monica (psiholog, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare); Soc. Boca Ștefania (specialist prevenire, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare)

51. Perfecționarea contabililor din cadrul instituțiilor de învățământ

Grup ţintă: contabilii din cadrul instituțiilor de învățământ
Durata: 24 ore
Formator: Dr. Burdea Raul, ISJ Satu Mare

52. Evaluarea activităților de învățare - formativă și sumativă, cu accent pe evaluarea la examenele naționale

Grup ţintă: cadre didactice care predau în învățământul primar, secundar inferior și superior
Durata: 16 ore
Formator: profesori metodiști ai ISJ Satu Mare

53. Curs de pregătire pentur candidați la examenele de titularizare și definitivare în învățământ - limba engleză

Grup ţintă: profesori debutanți și profesori suplinitori la limba și literatura engleză
Durata: 40 ore
Formatori: Anderco Aida (inspector școlar limbi moderne); Manda Ionela (profesor); Istrate Ramona (profesor)

54. Evaluarea competențelor lingvistice ale elevilor, de la formularea obiectivelor până la activitățile de remediere

Grup ţintă: profesorii de limba franceză
Durata: 20 ore
Formatori: Durău Cristina (profesor); Pop Adrina (profesor)

Ultima actualizare în Joi, 20 Octombrie 2016 14:04
 

Noutăţi