Casa Corpului Didactic Satu Mare, Powered by Joomla!
Legislaţie
Legislaţie de bază Imprimare Email
  • Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 - Descarcă AICI
  • OM nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic - Descarcă AICI
  • OM nr. 5556/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a CDI - Descarcă AICI
  • OM nr. 5561/2011 privind metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar - Descarcă AICI
  • OM nr. 5562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile - Descarcă AICI
  • OM nr. 5564/2011 privind metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare continuă oferite de aceştia - Descarcă AICI
Ultima actualizare în Joi, 12 Mai 2016 08:06
 
Legislaţie privind activitatea de formare continuă Imprimare Email

În fişierul ataşat regăsiţi actele normative care reglementează activitatea de formare continuă a cadrelor didactice - Descarcă AICI

 

Ultima actualizare în Miercuri, 02 Iulie 2014 08:31
 
Legislaţie privind activitatea din bibliotecile şcolare Imprimare Email

În fişierul ataşat regăsiţi actele normative care reglementează activitatea din bibliotecile şcolare - Descarcă AICI

Ultima actualizare în Miercuri, 02 Iulie 2014 08:31
 


Noutăţi