Casa Corpului Didactic Satu Mare, Powered by Joomla!
Şcoala sătmăreană - o reprezentare a culturii din Sătmar Imprimare Email
Scris de Administrator   
Miercuri, 29 Ianuarie 2014 12:37

În 1924, din iniţiativa lui Dariu Pop apărea la Satu Mare revista "Viaţa şcolară". Revista acoperă o gamă largă de preocupări, întâlnim în numerele sale, pe parcursul mai multor decenii: studii de educaţie pedagogică, cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică.

Între anii 1924-1936 s-a numit "Viaţa şcolii" şi a fost difuzată ca organ oficial al Revizoratului Şcolar şi al secţiei judeţene a Asociaţiei învăţătorilor din judeţul Satu Mare.

Începând cu noiembrie 1936, revista îşi schimbă numele în "Şcoala sătmăreană" nume menţinut până în zilele noastre.

De-a lungul anilor în afară de Dariu Pop, la conducerea publicaţiei s-au găsit inspectori şcolari şi învăţători, cu veleităţi publicistice Traian Florin Zinveliu, Gheorghe Tulbure, Teodor Vâjda, Ion Giurgea, Mihai Bălaj. În perioada interbelică revista a fost editată lunar, format mic 20x14 cm, tip carte. Ultimul număr pentru această primă decadă apare în iunie 1940, fiind revista cu cea mai lungă apariţie în anii dintre războaie. Revista trăia numai din abonamente, iar colaboratorii nu erau plătiţi pentru articolele lor, rămânând doar cu satisfacţia de a-şi vedea numele tipărit. Entuziasmul, sentimentul datoriei şi conştiinţa lucrului bine făcut i-au asigurat trăinicia .

După 1968, publicaţia reapare în câteva numere, la date întâmplătoare fără a se păstra un format constant şi o copertă care să-i confere personalitate şi individualitate.

Decembrie 2003 a reprezentat pentru revista păstorită de Casa Corpului Didactic un nou început. Publicaţia mai sus amintită are o apariţie bianuală. Colectivul redacţional urmăreşte să facă din această apariţie publicistică un instrument de afirmare pentru dascălii sătmăreni şi pentru toţi pasionaţii de cultură.

Profilul tematic, obiectivele vizate de noua serie a "Şcolii sătmărene" trebuiesc privite în perspectiva radicalelor schimbări ale învăţământului românesc din ultima perioadă fiind firească urmărirea prioritară a sprijinirii cadrelor didactice şi regândirea întregii munci metodico-didactice, în abilitarea lor cu componentele experienţei şcolii din ţările dezvoltate, concomitent cu valorificarea filoanelor avansate ale învăţământului de la noi, cu experienţa colegilor noştri.

În aceste condiţii, invitaţia pe care o aduce tuturor cadrelor didactice şi întregii suflări cultural-artistice sătmărene de a elabora materiale utile în vederea publicării are o încărcătură distinctă fiind depăşită situaţia anterioară marcată de formalism, când cei care se adresau cu anumite lucrări o făceau adesea în virtutea obligativităţii de a publica ceva, ca o condiţie a ascensiunii lor în mediul profesional (profesoral).

Considerăm că indiferent de domeniul specialităţii, de limba de predare, domeniile mari de preocupări pot fi canalizate spre:

 • realizarea unor lucrări cu caracter metodic (proiecte didactice, lecţii model, puncte de vedere privind optimizarea muncii instructiv-educative, popularizarea experienţelor personale ca şi învăţăminte)
 • reliefarea rezultatelor activităţii proprii de cercetare ştiinţifică, popularizarea unor realizări deosebite, a rezultatelor din activitatea unor cercuri ale elevilor, concursuri, olimpiade şcolare ş.a.m.d.
 • prezentarea lucrărilor originale în capitole sau fragmente din opere în curs de tipărire, creaţie cultural-artistică, pictură, grafică etc.

Apreciem că ar fi utilă evidenţierea cunoştinţelor, ideilor, sugestiilor rezultate la şcoli din străinătate, din contactele cu reprezentanţii şcolilor cu care avem legături directe sau prin intermediul mijloacelor de informare.

Revista, prin materialele publicate, aduce argumente convingătoare pentru redobândirea şi amplificarea prestigiului profesiunii de dascăl, a şcolii în mediul socio-cultural, în efortul de reconstrucţie moral-spirituală a societăţii în care trăim.

Ultima actualizare în Marţi, 04 Martie 2014 11:59
 

Noutăţi

 • Adeverințe - proiect CRED

  În atenția absolvenților programelor de formare:

  Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar și

  Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial

   

  Adeverințele de formare din cadrul proiectului CRED, se pot ridica de la sediul Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, de la profesorii metodiști , conform următorului program:

  20 iulie – 7 august 2020

  24 august – 11 septembrie 2020

  între orele 9,00 – 13,00

   

  Director CCD SM

  Prof. Monica-Liliana Chiș

 • Eveniment online CRED - joi, 25 iunie 2020

  Dragi colegi,

  Joi, 25 iunie 2020, de la ora 14.00, va avea loc un eveniment online in cadrul proiectului CRED.

  Vă transmit mesajul doamnei Merima Petrovici, manager al proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED:

 • Către toate unitățile de învățământ din județul Satu Mare (învățământ primar și gimnazial)

  Ref.: A doua ediție a Selecției naționale de bune practici „Creatori de Educație“ – modificarea calendarului

  Stimată doamnă/Stimate domnule director,

  Vă informăm că perioada de înscriere în Selecția Națională de bune practici „Creatori de Educație”, desfășurată în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED, a fost prelungită cu două săptămâni, până la data de 5 iulie 2020.